"Καταδικασμένος, να ονειρεύομαι εκείνα τα ταξίδια…"